Wspólnoty mieszkaniowe

Zarządzanie nieruchomościami dla wspólnot mieszkaniowych

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu optymalizujemy zarządzanie budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych, aby w miarę upływu czasu zyskiwały na wartości. Naszym głównym atutem jest odpowiednio dobrany zespół specjalistów składający się z doświadczonych zarządców, administratorów, prawników oraz księgowych.

Cechuje nas odpowiedzialność za podejmowane działania oraz indywidualne podejście wobec zarządzanych nieruchomości.

Administrowanie nieruchomościami dla wspólnot mieszkaniowych – zakres usług:

 • przejęcie dokumentacji technicznej nieruchomości,
 • sporządzenie protokołu przejęcia nieruchomości,
 • weryfikacja prawidłowego działania instalacji oraz urządzeń opisanych w dokumentacji powykonawczej,
 • dbanie o komfort mieszkańców poprzez bieżące rozwiązywanie problemów,
 • organizacja zebrań członków Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • stałe dyżury na terenie nieruchomości,
 • systematyczne informowanie właścicieli o stanie nieruchomości,
 • zarządzanie umowami z dostawcami mediów (prąd, gaz, woda, odprowadzanie ścieków),
 • zarządzanie umowami z podmiotami zajmującymi się wywozem odpadów komunalnych,
 • zarządzanie umowami z podmiotami współpracującymi (serwis sprzątający, hydraulik, elektryk, ochrona),
 • zarządzanie innymi umowami zgodnie z potrzebami Wspólnoty,
 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej,
 • przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych nieruchomości,
 • opracowywanie planów gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji lokali,
 • rozliczanie kosztów poniesionych na bieżące utrzymanie nieruchomości,
 • prowadzenie rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • indywidualne rozliczenia mediów,
 • windykacja należności,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • nadzór nad terminowym zlecaniem kontroli technicznych,
 • dokonywanie planowanych przeglądów nieruchomości,
 • dbałość o tereny wspólne,
 • tworzenie procedur i regulaminów usprawniających funkcjonowanie nieruchomości,
 • sprawne usuwanie awarii oraz dokonywanie napraw w budynku.

Wynagrodzenie:

Koszt zarządzania nieruchomością uzależniony jest od wielkości oraz specyfiki budynku. Nasze stawki zaczynają się już od 0,35 do 0,95 złotych za metr kwadratowy zarządzanej powierzchni w zależności od zakresu usług. Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.

Zarządzanie nieruchomościami

Napisz do nas

  W celu poznania szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu.

  CAPS PROPERTY SERVICES SP. Z O.O.
  Hrubieszowska 2
  01-209 Warszawa, Polska

  Informujemy, że:

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktów biznesowych, w tym przedstawienia ofert produktów i usług, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania wyrażonej zgody.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenia w jeden lub kilka z poniższych sposobów:
   wysłanie pisemnego oświadczenia na adres: CA Property Services Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa,
   wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody drogą poczty elektronicznej na adres e-mail contact@capspoland.eu
  • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
  KRS:0000317781 * NIP: 525-24-38-508 * Kapitał zakładowy: 50.000zł * Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XII Wydział KRS