Zarządzanie mieszkaniami

Zarządzanie mieszkaniami na wynajem

Usługa przeznaczona jest dla właścicieli indywidualnych lokali mieszkalnych (mieszkań) oraz inwestorów posiadających portfolio kilku lub kilkunastu nieruchomości. Przekazując nam zarządzanie nieruchomością właściciel ceduje na naszą firmę czasochłonne obowiązki wynikające z posiadania lokalu mieszkalnego. Nasze działania zapewniają, że nieruchomość systematycznie zapewnia zyski właścicielom.

Zarządzanie mieszkaniami na wynajem – zakres usług:

 • Pozyskiwanie najemców oraz zapewnienie jak najkorzystniejszej stawki czynszu najmu
 • Przygotowanie bezpiecznej umowy najmu,
 • Odbiór kaucji od najemcy
 • Przekazanie lokalu najemcy oraz przygotowanie wszelkich niezbędnych protokołów odbioru
 • Regulowanie bieżących płatności do wspólnoty mieszkaniowej oraz gestorów mediów
 • Przedsądowa windykacja należności w przypadku kłopotów z najemcą
 • Kontrolowanie przychodów i wydatków oraz przygotowanie zestawień finansowych dla właściciela nieruchomości
 • Przygotowanie raportów i analiz finansowych dla właściciela oraz banku finansującego inwestycję
 • Koordynowanie procesu napraw oraz remontów
 • Bieżące kontrolowanie stanu nieruchomości
 • Współpraca z najlepszymi agentami w zakresie wynajmu oraz sprzedaży
Zachęcamy do sprawdzenia działu porady, aby szybko i sprawnie przekalkulować opłacalność inwestycji.

Zarządzanie nieruchomościami

Napisz do nas

  W celu poznania szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu.

  CAPS PROPERTY SERVICES SP. Z O.O.
  Hrubieszowska 2
  01-209 Warszawa, Polska

  Informujemy, że:

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktów biznesowych, w tym przedstawienia ofert produktów i usług, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania wyrażonej zgody.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenia w jeden lub kilka z poniższych sposobów:
   wysłanie pisemnego oświadczenia na adres: CA Property Services Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa,
   wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody drogą poczty elektronicznej na adres e-mail contact@capspoland.eu
  • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
  KRS:0000317781 * NIP: 525-24-38-508 * Kapitał zakładowy: 50.000zł * Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XII Wydział KRS