Nieruchomości komercyjne

Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Przejmując nieruchomość komercyjną ponosimy odpowiedzialność za jej kompleksową obsługę:

 • przejęcie dokumentacji technicznej budynku,
 • przygotowanie długoterminowego planu eksploatacji nieruchomości
 • opracowanie planu finansowego
 • opracowanie planu remontu
 • przygotowanie strategii marketingowej

Utrzymanie budynku

Nasi licencjonowani zarządcy gwarantują bezpieczeństwo techniczne oraz utrzymanie budynku w dobrym stanie.

Pozyskiwanie najemców

Wykwalifikowani pośrednicy, z którymi współpracujemy, zapewnią wysoki wskaźnik wynajmu powierzchni budynku komercyjnego.

Efektywna strategia najmu dopasowana do specyfiki nieruchomości komercyjnej przekłada się na zwiększone przychody. Wynagrodzenie CAPS jest ściśle powiązane z rentownością budynku, co gwarantuje utrzymanie jak najniższego wskaźnika niewynajętych powierzchni.

Zarządzanie nieruchomościami

Napisz do nas

  W celu poznania szczegółów oferty zapraszamy do kontaktu.

  CAPS PROPERTY SERVICES SP. Z O.O.
  Hrubieszowska 2
  01-209 Warszawa, Polska

  Informujemy, że:

  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktów biznesowych, w tym przedstawienia ofert produktów i usług, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO).
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania wyrażonej zgody.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenia w jeden lub kilka z poniższych sposobów:
   wysłanie pisemnego oświadczenia na adres: CA Property Services Sp. z o.o., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa,
   wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody drogą poczty elektronicznej na adres e-mail contact@capspoland.eu
  • Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
  KRS:0000317781 * NIP: 525-24-38-508 * Kapitał zakładowy: 50.000zł * Rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XII Wydział KRS